Το Δ.Σ του Συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 5 Μαρτίου και ώρα 5.30μμ στο 7ο Δημ. Σχ. Δάφνης. Ορίζεται ως θέμα ημερήσιας διάταξης η εισήγηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ

Ζητήματα άμεσης προτεραιότητας και διεκδίκησης είναι το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της συνεχιζόμενης λεηλασίας των εισοδημάτων μας και της δραματικής οικονομικής κατάστασης μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου-βαθμολογίου.

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης»