Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των μεταθέσεων του 2012, σας ενημερώνω για τα εξής

Από τον αιρετό ΚΥΣΠΕ, Δημήτρη Μπράτη