27/2/2012

Σχετικά με την επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης

Μέχρι τις 2 Μαΐου 2012 πρέπει να εκδοθεί το σχετικό Π.Δ.

με βάση το Ν. 4038/2012

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, μετά την ψήφιση των Νόμων 4024/2011 και 4038/2012, σας ενημερώνω για τα εξής:

  • Η παρ. 5 του Ν.4024/2011 που έθετε αποκλειστική προθεσμία δυο μηνών (μέχρι 27 Δεκέμβρη 2011) για την έκδοση των Π.Δ. για ειδικά συστήματα επιλογής προϊσταμένων τροποποιήθηκε με το Ν.4038/2012.

Συγκεκριμένα: Στο άρθρο 1, παρ.12 του Ν.4038/2012 προβλέπονται τα εξής:

«… Η προθεσμία που προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.4024/2011 (Α’226) παρατείνεται για 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Αυτό σημαίνει ότι, αφού ο Ν.4038/2012 δημοσιεύτηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2012 (Α14/ 2-2-2012), μέχρι τις 2 Μαΐου πρέπει να εκδοθεί από το Υπ. Παιδείας, το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για την επιλογή των στελεχών. Σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύσει ο Ν.4024, που ισχύει για όλο το δημόσιο τομέα.

Δημήτρης Μπράτης