Ανακοίνωση της ΔΟΕ  για τα σεμινάρια εκτός εργασιακού ωραρίου