12/3/2012

Ψηφίσματα Συμπαράστασης:

Στους εργαζομένους στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»

Στους αιρετούς Γ’ Αθήνας

Στο Σύλλογο Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Αττικής

Από το Δ.Σ του Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης»