13/3/2012

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας κοινοποιώ την υπ. αρ. πρωτ. 2/20433/0022/8-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία «…ο πλεονάζων χρόνος, μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με το βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού…».

 

Δημήτρης Μπράτης,  Αιρετός ΚΥΣΠΕ