Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης & Προσχολικής Αγωγής που αφορούν τα σχολεία μας

10η Περιφέρεια

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

11η Περιφέρεια

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Χρήστου Φώτιος

13η Περιφέρεια

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μπατσίλας Κωνσταντίνος

71ο Αθηνών

72ο Αθηνών

73ο Αθηνών

76ο Αθηνών

77ο Αθηνών

81ο Αθηνών

82ο Αθηνών

85ο Αθηνών

87ο Αθηνών

93ο Αθηνών

95ο Αθηνών

96ο Αθηνών

137ο Αθηνών

138ο Αθηνών

149ο Αθηνών

89ο Αθηνών

92ο Αθηνών

94ο Αθηνών

98ο Αθηνών

100ο Αθηνών

103ο Αθηνών

117ο Αθηνών

1ο Δάφνης

2ο Δάφνης

4ο Δάφνης

5ο Δάφνης

6ο Δάφνης

7ο Δάφνης

8ο Δάφνης

9ο Δάφνης

3ο Ηλιούπολης

6ο Ηλιούπολης

7ο Ηλιούπολης

9ο Ηλιούπολης

10ο Ηλιούπολης

21ο Ηλιούπολης

1ο Υμηττού

2ο Υμηττού

3ο Υμηττού

4ο Υμηττού

90ο Αθηνών

91ο Αθηνών

123ο Αθηνών

126ο Αθηνών

 

 

1η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής – Σχολική Σύμβουλος: Παύλου Γεωργία

6ο Αθηνών7ο Αθηνών

8ο Αθηνών

9ο Αθηνών

10ο Αθηνών

11ο Αθηνών

27ο Αθηνών

39ο Αθηνών

43ο Αθηνών

44ο Αθηνών

 

45ο Αθηνών46ο Αθηνών

47ο Αθηνών

48ο Αθηνών

49ο Αθηνών

50ο Αθηνών

51ο Αθηνών

52ο Αθηνών

53ο Αθηνών

54ο Αθηνών

 

55ο Αθηνών56ο Αθηνών

59ο Αθηνών

60ο Αθηνών

61ο Αθηνών

67ο Αθηνών

68ο Αθηνών

69ο Αθηνών

70ο Αθηνών

71ο Αθηνών

 

 

72ο Αθηνών73ο Αθηνών

78ο Αθηνών

83ο Αθηνών

84ο Αθηνών

85ο Αθηνών

86ο Αθηνών

87ο Αθηνών

88ο Αθηνών

96ο Αθηνών

 

103ο Αθηνών112οΑθηνών

114ο Αθηνών

115ο Αθηνών

116ο Αθηνών

125ο Αθηνών

128ο Αθηνών

130ο Αθηνών

134ο Αθηνών

135ο Αθηνών

140ο Αθηνών

 

1ο Δάφνης2ο Δάφνης

3ο Δάφνης

4ο Δάφνης

5ο Δάφνης

6ο Δάφνης

7ο Δάφνης

1ο Υμηττού

2ο Υμηττού

3ο Υμηττού

4ο Υμηττού

5ο Υμηττού

2/Θ 6ο Ειδ. Αθηνών1ο ΕΛΕΠΑΠ

2ο ΕΛΕΠΑΠ

1ο Ταύρου

2ο Ταύρου

3ο Ταύρου

4ο Ταύρου

5ο Ταύρου

1ο Μοσχάτου

2ο Μοσχάτου

3ο Μοσχάτου

4ο Μοσχάτου

5ο Μοσχάτου