Ειδικότητα

 Ολοήμερα Σχολεία

ΕΑΕΠ

Υπόλοιπα Σχολεία

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ60-Νηπιαγωγών

8 ΠΛΗΡΟΥΣ

8

ΠΕ06-Αγγλικών

3 ΑΜΩ

2 ΠΛΗΡΟΥΣ, 5 ΑΜΩ

10

ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

1 ΑΜΩ

13 ΑΜΩ

14

ΠΕ16-Μουσικής

2 ΠΛΗΡΟΥΣ

1 ΠΛΗΡΟΥΣ, 4 ΑΜΩ

7

ΠΕ19/20-Πληροφορικής

7 ΑΜΩ

19 ΑΜΩ

26

ΠΕ08-Καλλιτεχνικών

4 ΑΜΩ

3 ΑΜΩ

7

ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών

5 ΑΜΩ

5 ΑΜΩ

10

ΣΥΝΟΛΟ

2 ΠΛΗΡΟΥΣ, 20 ΑΜΩ

11 ΠΛΗΡΟΥΣ, 49 ΑΜΩ

82

Τάκης Ρουμπής – Αιρετός ΠΥΣΠΕ