Σας υπενθυμίζω ότι η θεώρηση βιβλιαρίων υγείας για το έτος 2012 θα πραγματοποιηθεί:

  1. Για τις/τους Διευθύντριες,/-ντές των Δημοτικών Σχολείων και τις/τους Προϊσταμένες/-ους των Νηπιαγωγείων καθώς και των προστατευομένων μελών αυτών από τη Διεύθυνση Π.Ε.
  2. Για τους εκπαιδευτικούς από τις/τους Διευθύντριες/-ντές των Σχολείων και τις/τους Προϊσταμένες/-ους των Νηπιαγωγείων.
  3. Για  τους εκπαιδευτικούς που τελούν σε μακροχρόνια άδεια, η θεώρηση θα πραγματοποιηθεί ή από το Σχολείο της οργανικής τους θέσης ή από τη Διεύθυνση Π.Ε.

Τάκης Ρουμπής – Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας