Δελτίο τύπου ΔΟΕ για την αξιολόγηση ύστερα από τη συνάντηση με ΥΠΔΒΜΘ