Πίνακας

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ19/20 στη διάθεση με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν εκ νέου δήλωση προσωρινής τοποθέτησης έως και τις 15:30 σήμερα.

ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας