Ενημερωτικό δελτίο

Τάκης Ρουμπής, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας