Η Ημερήσια Διάταξη

Τάκης Ρουμπής, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας