Πίνακας κίνησης προσωπικού

Τάκης Ρουμπής, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας