Η Ημερήσια Διάταξη

Τάκης Ρουμπής, αιρετός ΠΥΣΠΕ Ά΄ Αθήνας