Ενημερωτικό δελτίο

Τάκης Ρουμπής, αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας