Κενά ΠΕ60

Κενά ΠΕ70

Δήλωση

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές  να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15-09-2020 και ώρα 13.00.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλωθούν κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας