Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  των οποίων η πρόσληψη έγινε στις 16-10-2020  από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν στο πλαίσιο πρόληψης από τον κορωνοϊό, να αποστείλουν ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο e-mail: dim@dipe-a-athin.att.sch.gr, από σήμερα 16/10/2020 έως και τη Δευτέρα 19/10/2020 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο: Το έντυπο «ατομικών στοιχείων για καταχώρηση στη μισθοδοσία», ( συνημμένο έγγραφο) προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΕΡΓΑΝΗ και στη μισθοδοσία.

*(τα πεδία “σχολείο τοποθέτησης” και “σχολείο/α διάθεσης” θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία).

Με νεότερη ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης η προσωρινή τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΝΗ

Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας