Στις 22/12/2011 δημοσιεύθηκε το υπ’ αριθμ. 124662/Γ2/1-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα «Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πιλοτική τους εφαρμογή του επιστημονικού πεδίου Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης», όπου αναφέρεται ότι θα διδάσκονται μόνο τα μαθήματα της Μουσικής και των Εικαστικών τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη κατάργηση του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής και ζητά το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος

 

Καλούμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας για αυτό το θέμα στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και ώρα 11:00.

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου «Ο Μακρυγιάννης»