• Σας ενημερώνουμε ότι διανέμονται στα σχολεία οι ταυτότητες της ΔΟΕ που θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες που έχουν λήξει.

 

Η ταυτότητα χορηγείται μόνο σε μέλη οικονομικά τακτοποιημένα για το 2011-2012 και ισχύει μέχρι 30/06/2013.

Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που μισθοδοτούνται από την Α΄ Διεύθυνση Αθηνών και υπηρετούν σε σχολεία του Συλλόγου μας, καθώς επίσης και αποσπασμένοι εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ ή αποσπασμένοι από τη Β/θμια που ψήφισαν στις εκλογές της 30ης Νοεμβρίου καταβάλλοντας συνδρομή.

Για τους αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, τους αποσπασμένους, καθώς και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων αποσπασμένους από τη Β/θμια, η κάρτα θα έχει ισχύ έως 31/08/2012.

Γίνονται ενέργειες από τη ΔΟΕ ώστε η συγκεκριμένη ταυτότητα εκπαιδευτικού να γίνεται δεκτή και σε όλα τα κρατικά μουσεία της Ελλάδας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται η έκδοση ξεχωριστής ταυτότητας για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου “Ο Μακρυγιάννης”