Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπουργείου

Ανακοίνωση ΔΟΕ για διευκρινιστική εγκύκλιο και συνάντηση με Υφυπουργό

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α – ΔΟΕ