Ενημερωτικό δελτίο

Βασίλης Παληγιάννης, αιρετός ΚΥΣΠΕ