Ενημερωτικό δελτίο

Δημήτρης Μπράτης, αιρετός ΚΥΣΠΕ