Το Σάββατο 28/1 και την Κυριακή 29/1

Δωρεάν Θεατρική παράσταση 

Από τον ιστότοπο της ΔΟΕ