Καθορισμός Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Α΄Αθήνας (Από τον αιρετό ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκη Ρουμπή)