Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε.

Συνεδρίαση της ομάδας εργασίας (25/1/2012) για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε.

Από τον αιρετό ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη