Σχετικά με τις σχολικές επιτροπές από τον αιρετό Α’  Αθήνας, Τάκη Ρουμπή

Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών

Ενημέρωση για σχολικές επιτροπές

Σχετικά με δημοσιεύματα στον τύπο για τις σχολικές επιτροπές – Διευκρίνιση από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου

Κοινοποίηση εγγράφου για την αγορά πετρελαίου

Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης