31/1/2012

Ανακοίνωση της ΔΟΕ 

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012 -2013», πατήστε εδώ

Από τη ΔΟΕ