Κατάργηση της «ποινής» των 2 ετών διαγραφής από τους πίνακες των αναπληρωτών

Από τη ΔΟΕ