1/2/2012

 Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

             Σας κοινοποιώ το νόμο » Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» , όπως ψηφίστηκε στη βουλή, ο οποίος , μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει στο άρθρο 33 την κατάργηση της υποχρεωτικής τριετίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και στο άρθρο 32 παρ 3 την αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου των δημοσίων υπαλλήλων.

Σχετικά με τους διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την ημερομηνία κατάταξης (1-11-2011) στα κλιμάκια που προβλέπει ο Ν.4024 /2011, ο νόμος «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» πατήστε εδώ

Από τον αιρετό ΚΥΣΠΕ, Δημήτρη Μπράτη