Νέος Τροποποιημένος (ΦΕΚ Β 3054-2012) Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) (20-11-2012)

Ενιαίος  Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) –  ΦΕΚ 1233/11-4-2012

Για τη λίστα των γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πατήστε εδώ

Για τα διαγνωστικά εργαστήρια της Αττικής που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ πατήστε εδώ

Για απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη νέα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πατήστε εδώ (ιστοσελίδα ΕΟΠΥΥ)

αλλά και εδώ (δημοσίευμα από ΤΑ ΝΕΑ)

Για στοιχεία επικοινωνίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τοποθεσία των γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του νέου φορέα, πατήστε εδώ