Σχολικοί Σύμβουλοι σχολείων συλλόγου «Μακρυγιάννης»: Υμηττού 219, Παγκράτι – Τηλ.: 210 7011958

1η Περιφέρεια Π.Α.: Παύλου Γεωργία

10η Περιφέρεια Δ.Ε.: Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

11η Περιφέρεια Δ.Ε.: ——————————-

13η Περιφέρεια Δ.Ε.: Μπατσίλας Κωνσταντίνος