ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2017-2019

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής

Αντιπρόεδρος : Μπάμπης Σακαλίδης

Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Σπυριδάκη

Ταμίας: Γιώργος ΄Ορκας

Ειδ. Γραμματέας: Αλέκα Κασιάρα

Μέλος: Κώστας Κόλλιας

Μέλος: Γιώργος Γεωργιόπουλος

———————————————————————

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής

Αντιπρόεδρος : Μπάμπης Σακαλίδης

Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Σπυριδάκη

Ταμίας & Ειδ. Γραμματέας: Αγγελική Γερασάκη

Μέλος: Κώστας Κόλλιας

Μέλος: Μίνα Ακτύπη

Μέλος: Γιώργος Γεωργιόπουλος

———————————————————————

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής

Αντιπρόεδρος Ειδ. Γραμματέας: Γιώργος ΄Ορκας

Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Σπυριδάκη

Ταμίας : Μπάμπης Σακαλίδης

Μέλος: Κώστας Κόλλιας

Μέλος: Μίνα Ακτύπη

Μέλος: Γιώργος Γεωργιόπουλος

———————————————————————

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής

Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Σπυριδάκη

Ταμίας Ειδ. Γραμματέας: Μπάμπης Σακαλίδης

Μέλος: Γιώργος Γεωργιόπουλος

Μέλος: Κώστας Τουρλούπης

Μέλος: Κώστας Κόλλιας

Μέλος: Μίνα Ακτύπη

———————————————————————

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής

Αντιπρόεδρος Ειδ. Γραμματέας: Γιώργος Όρκας

Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Σπυριδάκη

Ταμίας : Μάνια Περαχωρίτη

Μέλος: Γιώργος Γεωργιόπουλος

Μέλος: Κώστας Τουρλούπης

Μέλος: Κώστας Κόλλιας

———————————————————————

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Όρκας

Γεν. Γραμματέας:  Ελισάβετ Σπυριδάκη

Ταμίας & Ειδ. Γραμματέας:  Μπάμπης Σακαλίδης

Μέλος: Γιώργος Γεωργιόπουλος

Μέλος: Κώστας Τουρλούπης

Μέλος: Κώστας Κόλλιας

———————————————————————

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής

Αντιπρόεδρος: Κώστας Λάβαρης

Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Σπυριδάκη

Ταμίας: Γιάννης Κινικλής

Ειδ. Γραμματέας: Δημήτρης Γιουτζής

Μέλος: Κώστας Κόλλιας

Μέλος: Κώστας Τουρλούπης