Αποτελέσματα εκλογών 15-06-2022

Ψήφισαν         394

Άκυρα/Λευκά    11

Έγκυρα           383

Έλαβαν:

ΔΗ.ΣΥ.            156 (αντιπρόσωποι 2)

Α.Ρ.ΠΑ.            106    (αντιπρόσωπος 1)

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ    80 (αντιπρόσωπος 1)

ΔΑΚΕ                41   ( —————– )

Εκλέγονται:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

Α.Ρ.ΠΑ.

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ

1) Κώστας Κόλλιας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 15-12-2021

Ψήφισαν:

 391

Άκυρα/Λευκά:

 14

Έγκυρα:

 377

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

 151 Έδρες 3

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση:

  110 Έδρες 2

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  65 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  51 Έδρα  1

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

              Δημοκρατική  Συνεργασία:

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

3) Μπάμπης Σακαλίδης

     Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρέμβαση: 1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

2) Κώστας Τουρλούπης

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1) Κώστας Κόλλιας
 ΔΑΚΕ: 1) Γιώργος ΄Ορκας

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Χ. Κατσιάρη, Γ. Κινικλής, Ν. Τσουκιά

—————————————————————————————————————–

Αποτελέσματα εκλογών 27-11-2019

Ψήφισαν:

 491

Άκυρα/Λευκά:

 33

Έγκυρα:

 458

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

 217 Έδρες 3

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση:

  94 Έδρες 2

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  75 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  72 Έδρα  1

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1) Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη
3) Μπάμπης Σακαλίδης

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1) Κώστας Κόλλιας
 ΔΑΚΕ: 1) Γιώργος ΄Ορκας

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρέμβαση:

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

2) Ελενίκη Ασημακοπούλου

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Α. Γερασάκη, Δ. Γιουτζής, Ν. Τσουκιά

—————————————————————————————————————–

Αποτελέσματα εκλογών 22-05-2019

Ψήφισαν         498

Άκυρα/Λευκά    17

Έγκυρα           481

Έλαβαν:

ΔΗ.ΣΥ.            216 (αντιπρόσωποι 2)

Α.Ρ.ΠΑ.            92    (αντιπρόσωπος 1)

ΔΑΚΕ                89   (αντιπρόσωπος 1)

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ    84 (αντιπρόσωπος 1)

Εκλέγονται:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

Α.Ρ.ΠΑ.

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

ΔΑΚΕ

1) Γιώργος ΄Ορκας

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ

1) Κώστας Κόλλιας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 22-11-2017

Ψήφισαν:

 467

Άκυρα/Λευκά:

   30

Έγκυρα:

 437

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

 213 Έδρες 4

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  86 Έδρα 1

ΔΑΚΕ:

  71 Έδρα  1

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση:

  67 Έδρα  1

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

3)

Μπάμπης Σακαλίδης
                    4) Αλέκα Κασιάρα

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1)

Κώστας Κόλλιας
 ΔΑΚΕ:

1)

Γιώργος ΄Ορκας

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρέμβαση:

  1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Α. Γερασάκη, Ν. Λευκοπούλου, Ν. Τσουκιά

—————————————————————————————————————–

Αποτελέσματα εκλογών 31-05-2017

Ψήφισαν         432

Άκυρα/Λευκά    16

Έγκυρα           416

Έλαβαν:

ΔΗ.ΣΥ.            177 (αντιπρόσωποι 2)

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ    93 (αντιπρόσωπος 1)

ΔΑΚΕ                77   (αντιπρόσωπος 1)

Α.Ρ.ΠΑ.            69   ——————-

Εκλέγονται:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

 ΑΣΕ – ΠΑΜΕ

1) Κώστας Κόλλιας

ΔΑΚΕ

1) Γιώργος ΄Ορκας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 07-12-2016

Ψήφισαν:

 428

Άκυρα/Λευκά:

   36

Έγκυρα:

 392

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

198 Έδρες 4

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  74 Έδρες 2

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρ/ση:

  67 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  53 Έδρα  –

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

3)

Μπάμπης Σακαλίδης
                   4) Αγγελική Γερασάκη

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1)

Κώστας Κόλλιας

2)

Μίνα Ακτύπη

Ανεξ. Ριζ. Παρ/ση:

  1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Δ. Γιουτζής, Χ. Μπάντος, Ν. Τσουκιά

————————————————————————————————-

Αποτελέσματα εκλογών 09-12-2015

Ψήφισαν:

 423

Άκυρα/Λευκά:

   31

Έγκυρα:

 392

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

190 Έδρες 3

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  80 Έδρες 2

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρ/ση:

  66 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  56 Έδρα  1

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

3)

Μπάμπης Σακαλίδης

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1)

Κώστας Κόλλιας

2)

Μίνα Ακτύπη

Ανεξ. Ριζ. Παρ/ση:

  1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος
                                                          ΔΑΚΕ:                     1)  Γιώργος ΄Ορκας

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Δ. Γιουτζής, Χ. Μπάντος, Ν. Τσουκιά

————————————————————————————————-

Αποτελέσματα εκλογών 27-05-2015

Ψήφισαν         426

Άκυρα/Λευκά    20

Έγκυρα           406

Έλαβαν:

ΔΗ.ΣΥ.            174 (αντιπρόσωποι 2)

Α.Ρ.ΠΑ.            89 (αντιπρόσωπος 1)

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ    82 (αντιπρόσωπος 1)

ΔΑΚΕ                61  ——————–

Εκλέγονται:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

 ΑΣΕ – ΠΑΜΕ

1) Κώστας Κόλλιας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 10-12-2014

 

Ψήφισαν:

 439

Άκυρα/Λευκά:

   34

Έγκυρα:

 405

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

166 Έδρες 3

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρ/ση:

  99 Έδρες 2

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  85 Έδρες 2

ΔΑΚΕ:

  55  ———

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

3)

Μπάμπης Σακαλίδης

Αν. Ριζ. Παρ/ση:

1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος

2)

Κώστας Τουρλούπης

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  1)

Κώστας Κόλλιας

 2)

Μίνα Ακτύπη

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Δ. Γιουτζής, Χ. Μπάντος, Ν. Τσουκιά

————————————————————————————————-

Αποτελέσματα εκλογών 27-11-2013

 

Ψήφισαν:

 435

Άκυρα/Λευκά:

   15

Έγκυρα:

 420

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

175 Έδρες 3

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρ/ση:

  83 Έδρες 2

ΕΣΑΚ – ΠΑΜΕ:

  72 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  46 Έδρα  1

Ενότητα Συνεργασία – Ανεξ/τοι Εκπ/κοί:

  44 ————

 Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

 

3)

Μπάμπης Σακαλίδης

 

 

 

Αν. Ριζ. Παρ/ση:

1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος

 

2)

Κώστας Τουρλούπης

 

 

 

ΕΣΑΚ – ΠΑΜΕ:

  1)

Κώστας Κόλλιας

 

 

 

ΔΑΚΕ:

  1)

Γιώργος Όρκας

 

 

 

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Χρ. Βεσκούκης, Ν. Τσουκιά, Δ. Γαγρίνας

————————————————————————————-

Αποτελέσματα εκλογών 05-06-2013

Ψήφισαν         449

Άκυρα/Λευκά    29

Έγκυρα          420

Έλαβαν:

ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ  189 (αντιπρόσωποι 2)

Α.Ρ.ΠΑ.            97 (αντιπρόσωπος 1)

ΕΣΑΚ               83 (αντιπρόσωπος 1)

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   29    ——

ΔΑΚΕ              22  ——

Εκλέγονται:

 ΠΑΣΚ-ΔΗ.ΣΥ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1) Κώστας Τουρλούπης

 ΕΣΑΚ     

1) Κώστας Κόλλιας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 05-12-2012

Ψήφισαν         450

Άκυρα/Λευκά    21

Έγκυρα          429

Έλαβαν:

ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ  170 (Έδρες 3)

Α.Ρ.ΠΑ.            85 (Έδρες 2)

ΕΣΑΚ               69 (Έδρα 1)

ΔΑΚΕ              60 (Έδρα 1)

ΑΝ.ΕΚΠ/ΚΟΙ   45    ——

Εκλέγονται:

 ΠΑΣΚ-ΔΗ.ΣΥ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

3) Μπάμπης Σακαλίδης

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

2) Κώστας Τουρλούπης

 ΕΣΑΚ     

1) Κώστας Λάβαρης

ΔΑΚΕ  

1) Γιώργος ΄Ορκας

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Χρ.Βεσκούκης, Αργ.Ψαρρός, Ε. Μιχαλόλια

____________________________________________________________

Αποτελέσματα εκλογών 30-11-2011

Ψήφισαν:             436
Άκυρα/Λευκά:      38
Έγκυρα:                398

 

ΠΑΣΚ:  3 Έδρες (ψήφοι 150)
ΕΣΑΚ:  2 Έδρες   (ψήφοι 83)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 1 Έδρα  (ψήφοι 64)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 1 Έδρα  (ψήφοι 54)
ΔΑΚΕ: 0 Έδρες (ψήφοι 47)

Εκλέγονται:
1) Τάκης Ρουμπής (ΠΑΣΚ)
2) Ελισάβετ Σπυριδάκη (ΠΑΣΚ)
3) Μπάμπης Σακαλίδης (ΠΑΣΚ)
4) Κώστας Λάβαρης (ΕΣΑΚ)
5) Κώστας Κόλλιας (ΕΣΑΚ)
6) Ιωάννης Κινικλής (Ανεξάρτητοι Εκπ/κοι)
7) Κώστας Τουρλούπης (Ανεξ. Ριζοσπαστική Παρέμβαση)

 

Στην Ε.Ε. εκλέγονται Χρ. Βεσκούκης, Αργ. Ψαρρός, Δημ. Γαγρίνας