Αποτελέσματα εκλογών 06-12-2023

Ψήφισαν:

 412

Άκυρα/Λευκά:

 15

Έγκυρα:

 397

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

 132 Έδρες 3

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση:

 130 Έδρες 2

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών:

  96 Έδρες  2

ΔΑΚΕ:

  39 Έδρες  0

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

        Δημοκρατική  Συνεργασία

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

3) Μπάμπης Σακαλίδης

     Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική                                Παρέμβαση 1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

2) Ελενίκη Ασημακοπούλου

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών

1) Κώστας Κόλλιας

2) Νίκος Μαυράκης

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Θ. Γυφτόπουλος, Γ. Κινικλής, Ν. Τσουκιά

—————————————————————————————————————–

Αποτελέσματα εκλογών 15-06-2022

Ψήφισαν         394

Άκυρα/Λευκά    11

Έγκυρα           383

Έλαβαν:

ΔΗ.ΣΥ.            156 (αντιπρόσωποι 2)

Α.Ρ.ΠΑ.            106    (αντιπρόσωπος 1)

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ    80 (αντιπρόσωπος 1)

ΔΑΚΕ                41   ( —————– )

Εκλέγονται:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

Α.Ρ.ΠΑ.

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ

1) Κώστας Κόλλιας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 15-12-2021

Ψήφισαν:

 391

Άκυρα/Λευκά:

 14

Έγκυρα:

 377

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

 151 Έδρες 3

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση:

  110 Έδρες 2

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  65 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  51 Έδρα  1

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

              Δημοκρατική  Συνεργασία:

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

3) Μπάμπης Σακαλίδης

     Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρέμβαση: 1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

2) Κώστας Τουρλούπης

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1) Κώστας Κόλλιας
 ΔΑΚΕ: 1) Γιώργος ΄Ορκας

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Χ. Κατσιάρη, Γ. Κινικλής, Ν. Τσουκιά

—————————————————————————————————————–

Αποτελέσματα εκλογών 27-11-2019

Ψήφισαν:

 491

Άκυρα/Λευκά:

 33

Έγκυρα:

 458

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

 217 Έδρες 3

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση:

  94 Έδρες 2

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  75 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  72 Έδρα  1

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1) Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη
3) Μπάμπης Σακαλίδης

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1) Κώστας Κόλλιας
 ΔΑΚΕ: 1) Γιώργος ΄Ορκας

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρέμβαση:

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

2) Ελενίκη Ασημακοπούλου

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Α. Γερασάκη, Δ. Γιουτζής, Ν. Τσουκιά

—————————————————————————————————————–

Αποτελέσματα εκλογών 22-05-2019

Ψήφισαν         498

Άκυρα/Λευκά    17

Έγκυρα           481

Έλαβαν:

ΔΗ.ΣΥ.            216 (αντιπρόσωποι 2)

Α.Ρ.ΠΑ.            92    (αντιπρόσωπος 1)

ΔΑΚΕ                89   (αντιπρόσωπος 1)

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ    84 (αντιπρόσωπος 1)

Εκλέγονται:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

Α.Ρ.ΠΑ.

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

ΔΑΚΕ

1) Γιώργος ΄Ορκας

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ

1) Κώστας Κόλλιας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 22-11-2017

Ψήφισαν:

 467

Άκυρα/Λευκά:

   30

Έγκυρα:

 437

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

 213 Έδρες 4

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  86 Έδρα 1

ΔΑΚΕ:

  71 Έδρα  1

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση:

  67 Έδρα  1

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

3)

Μπάμπης Σακαλίδης
                    4) Αλέκα Κασιάρα

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1)

Κώστας Κόλλιας
 ΔΑΚΕ:

1)

Γιώργος ΄Ορκας

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρέμβαση:

  1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Α. Γερασάκη, Ν. Λευκοπούλου, Ν. Τσουκιά

—————————————————————————————————————–

Αποτελέσματα εκλογών 31-05-2017

Ψήφισαν         432

Άκυρα/Λευκά    16

Έγκυρα           416

Έλαβαν:

ΔΗ.ΣΥ.            177 (αντιπρόσωποι 2)

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ    93 (αντιπρόσωπος 1)

ΔΑΚΕ                77   (αντιπρόσωπος 1)

Α.Ρ.ΠΑ.            69   ——————-

Εκλέγονται:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

 ΑΣΕ – ΠΑΜΕ

1) Κώστας Κόλλιας

ΔΑΚΕ

1) Γιώργος ΄Ορκας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 07-12-2016

Ψήφισαν:

 428

Άκυρα/Λευκά:

   36

Έγκυρα:

 392

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

198 Έδρες 4

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  74 Έδρες 2

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρ/ση:

  67 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  53 Έδρα  –

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

3)

Μπάμπης Σακαλίδης
                   4) Αγγελική Γερασάκη

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1)

Κώστας Κόλλιας

2)

Μίνα Ακτύπη

Ανεξ. Ριζ. Παρ/ση:

  1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Δ. Γιουτζής, Χ. Μπάντος, Ν. Τσουκιά

————————————————————————————————-

Αποτελέσματα εκλογών 09-12-2015

Ψήφισαν:

 423

Άκυρα/Λευκά:

   31

Έγκυρα:

 392

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

190 Έδρες 3

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  80 Έδρες 2

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρ/ση:

  66 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  56 Έδρα  1

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

3)

Μπάμπης Σακαλίδης

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

1)

Κώστας Κόλλιας

2)

Μίνα Ακτύπη

Ανεξ. Ριζ. Παρ/ση:

  1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος
                                                          ΔΑΚΕ:                     1)  Γιώργος ΄Ορκας

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Δ. Γιουτζής, Χ. Μπάντος, Ν. Τσουκιά

————————————————————————————————-

Αποτελέσματα εκλογών 27-05-2015

Ψήφισαν         426

Άκυρα/Λευκά    20

Έγκυρα           406

Έλαβαν:

ΔΗ.ΣΥ.            174 (αντιπρόσωποι 2)

Α.Ρ.ΠΑ.            89 (αντιπρόσωπος 1)

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ    82 (αντιπρόσωπος 1)

ΔΑΚΕ                61  ——————–

Εκλέγονται:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

 ΑΣΕ – ΠΑΜΕ

1) Κώστας Κόλλιας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 10-12-2014

 

Ψήφισαν:

 439

Άκυρα/Λευκά:

   34

Έγκυρα:

 405

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

166 Έδρες 3

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρ/ση:

  99 Έδρες 2

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  85 Έδρες 2

ΔΑΚΕ:

  55  ———

Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

3)

Μπάμπης Σακαλίδης

Αν. Ριζ. Παρ/ση:

1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος

2)

Κώστας Τουρλούπης

ΑΣΕ – ΠΑΜΕ:

  1)

Κώστας Κόλλιας

 2)

Μίνα Ακτύπη

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Δ. Γιουτζής, Χ. Μπάντος, Ν. Τσουκιά

————————————————————————————————-

Αποτελέσματα εκλογών 27-11-2013

 

Ψήφισαν:

 435

Άκυρα/Λευκά:

   15

Έγκυρα:

 420

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία:

175 Έδρες 3

Ανεξάρτητη Ριζ/κή Παρ/ση:

  83 Έδρες 2

ΕΣΑΚ – ΠΑΜΕ:

  72 Έδρα  1

ΔΑΚΕ:

  46 Έδρα  1

Ενότητα Συνεργασία – Ανεξ/τοι Εκπ/κοί:

  44 ————

 Για το Δ.Σ. εκλέγονται:

Δημοκρατική

1)

Τάκης Ρουμπής

Συνεργασία:

2)

Ελισάβετ Σπυριδάκη

 

3)

Μπάμπης Σακαλίδης

 

 

 

Αν. Ριζ. Παρ/ση:

1)

Γιώργος Γεωργιόπουλος

 

2)

Κώστας Τουρλούπης

 

 

 

ΕΣΑΚ – ΠΑΜΕ:

  1)

Κώστας Κόλλιας

 

 

 

ΔΑΚΕ:

  1)

Γιώργος Όρκας

 

 

 

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Χρ. Βεσκούκης, Ν. Τσουκιά, Δ. Γαγρίνας

————————————————————————————-

Αποτελέσματα εκλογών 05-06-2013

Ψήφισαν         449

Άκυρα/Λευκά    29

Έγκυρα          420

Έλαβαν:

ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ  189 (αντιπρόσωποι 2)

Α.Ρ.ΠΑ.            97 (αντιπρόσωπος 1)

ΕΣΑΚ               83 (αντιπρόσωπος 1)

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   29    ——

ΔΑΚΕ              22  ——

Εκλέγονται:

 ΠΑΣΚ-ΔΗ.ΣΥ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1) Κώστας Τουρλούπης

 ΕΣΑΚ     

1) Κώστας Κόλλιας

————————————————————————————

Αποτελέσματα εκλογών 05-12-2012

Ψήφισαν         450

Άκυρα/Λευκά    21

Έγκυρα          429

Έλαβαν:

ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ  170 (Έδρες 3)

Α.Ρ.ΠΑ.            85 (Έδρες 2)

ΕΣΑΚ               69 (Έδρα 1)

ΔΑΚΕ              60 (Έδρα 1)

ΑΝ.ΕΚΠ/ΚΟΙ   45    ——

Εκλέγονται:

 ΠΑΣΚ-ΔΗ.ΣΥ

1) Τάκης Ρουμπής

2) Ελισάβετ Σπυριδάκη

3) Μπάμπης Σακαλίδης

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1) Γιώργος Γεωργιόπουλος

2) Κώστας Τουρλούπης

 ΕΣΑΚ     

1) Κώστας Λάβαρης

ΔΑΚΕ  

1) Γιώργος ΄Ορκας

Στην Ε.Ε. εκλέγονται: Χρ.Βεσκούκης, Αργ.Ψαρρός, Ε. Μιχαλόλια

____________________________________________________________

Αποτελέσματα εκλογών 30-11-2011

Ψήφισαν:             436
Άκυρα/Λευκά:      38
Έγκυρα:                398

 

ΠΑΣΚ:  3 Έδρες (ψήφοι 150)
ΕΣΑΚ:  2 Έδρες   (ψήφοι 83)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 1 Έδρα  (ψήφοι 64)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 1 Έδρα  (ψήφοι 54)
ΔΑΚΕ: 0 Έδρες (ψήφοι 47)

Εκλέγονται:
1) Τάκης Ρουμπής (ΠΑΣΚ)
2) Ελισάβετ Σπυριδάκη (ΠΑΣΚ)
3) Μπάμπης Σακαλίδης (ΠΑΣΚ)
4) Κώστας Λάβαρης (ΕΣΑΚ)
5) Κώστας Κόλλιας (ΕΣΑΚ)
6) Ιωάννης Κινικλής (Ανεξάρτητοι Εκπ/κοι)
7) Κώστας Τουρλούπης (Ανεξ. Ριζοσπαστική Παρέμβαση)

 

Στην Ε.Ε. εκλέγονται Χρ. Βεσκούκης, Αργ. Ψαρρός, Δημ. Γαγρίνας