ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ, Ν. ΚΟΣΜΟΥ, ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ

        «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

Ζωοδόχου Πηγής & Καβάλας, Δάφνη ΤΚ 17234

 mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com

 

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής – 6977 393115, takisroumpis@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος: Μπάμπης Σακαλίδης – 6972 942495, harsakadim@hotmail.com

Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Σπυριδάκη –  6937 295906, elisavetsp@gmail.com

Ταμίας: Γιώργος ΄Ορκας – 6977 7406473, gsorkas@gmail.com

Ειδ. Γραμματέας: Αλέκα Κασιάρα – 6945 232487, alekakasiara@hotmail.com

Μέλος: Κώστας Κόλλιας – 6979 837444, freewilly1978@hotmail.com

Μέλος: Γιώργος Γεωργιόπουλος – 6948 519294, geogeor2@gmail.com

 

Υπεύθυνοι ενημέρωσης σχολικών μονάδων συλλόγου:

 

Τάκης Ρουμπής – Δημοτικά: 94ο, 96ο  Αθηνών & 1ο Δάφνης

      Νηπιαγωγεία: 43ο, 59ο, 112ο, 135ο  Αθηνών & 5ο Δάφνης

Μπάμπης Σακαλίδης – Δημοτικά: 1ο, 2ο, 3ο & 4ο Υμηττού

Νηπιαγωγεία: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο Υμηττού

Ελισάβετ Σπυριδάκη – Δημοτικά: 2ο, 4ο, 6ο & 9ο Δάφνης

Νηπιαγωγεία: 1ο, 3ο, 4ο, 6ο & 7ο Δάφνης

Γιώργος ΄Ορκας – Δημοτικά: 89ο, 92ο & 93ο Αθηνών

Νηπιαγωγεία: 45ο, 70ο, 72ο, 73ο, 78ο & 86ο Αθηνών

Αλέκα Κασιάρα – Δημοτικά: 8ο & 7ο Δάφνης

Νηπιαγωγεία: 2ο Δάφνης

Κώστας Κόλλιας – Δημοτικά: 100ο, 103ο, 117ο Αθηνών, 5ο Δάφνης & Κυανούς Σταυρός

        Νηπιαγωγεία: 56ο, 128ο Αθηνών & Κυανούς Σταυρός

Γιώργος Γεωργιόπουλος – Δημοτικά: 90ο, 91ο & 123ο Αθηνών

Νηπιαγωγεία: 44ο, 68ο, 88ο & 114ο Αθηνών