ΦΕΚ 4940/2018, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 4424/2018, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΦΕΚ 4412/2018, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, Δ.Σ. & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΦΕΚ 4299/2018, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΦΕΚ 4196/2018, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΦΕΚ 3941/2018, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΦΕΚ 3508/2018, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Σχολικά Γεύματα»

ΦΕΚ 2563/2018, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΠΟΘΗΚΩΝ

ΦΕΚ 2367/2018, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΦΕΚ 2316/2018, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.)

ΦΕΚ 2038/2018, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΦΕΚ 1921/2018, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής)

ΦΕΚ 1586/2018, ΔΗΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 1487/2018, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΦΕΚ 810/2018, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΦΕΚ 816/2018, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΦΕΚ 310/2018, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΦΕΚ 688/2018, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΦΕΚ 2985/2017, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Δ.Υ.Ε.Π.)

ΦΕΚ 2908/2017, ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΦΕΚ 1403/2017, ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ

ΦΕΚ 1239/2017, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ

ΦΕΚ 1171/2017, Β΄ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ 3391/2016, ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 & ΠΕ19/20

ΦΕΚ 3049/2016, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΦΕΚ 2670/2016, ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΦΕΚ 2646/2016, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΦΕΚ 2540/2016, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΑΕ 2016 – 2017

ΦΕΚ 2524/2016, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΦΕΚ 2131/2016, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16

ΦΕΚ 1324/2016, ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΕΚ 394/2016, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΕΚ 2656/2015, ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 2635/2015, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 2325/2015, ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4336/2015

ΦΕΚ 2463/2015, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΦΕΚ 2296/2015, ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΦΕΚ 1765/2015, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΦΕΚ 1730/2015, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ Ε.Α.Ε.

ΦΕΚ 1719/2015, ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16

ΦΕΚ 1251/2015, ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΦΕΚ 915/2015, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΦΕΚ 124/2015, ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΑΕΠ

ΦΕΚ 2648/2014, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Δ.Σ.

ΦΕΚ 2217/2014, ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 2123/2014, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΦΕΚ 928/2014, ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΦΕΚ 315/2014, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΕΚ 3063/2013, ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΚ 2451/2013, ΑΥΞΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑ 10%

ΦΕΚ 1915/2013, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ.

ΦΕΚ 1514/2013, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. (από μετάταξη στην Π.Ε.)

ΦΕΚ 614/2013, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΕΚ 3240/2012, ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2012-2013

ΦΕΚ 549/2012, ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΚ 2769/2011, ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΦΕΚ 1811/2011, ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΚ 1327/2011, ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΑΕΠ

ΦΕΚ 318/2011, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΦΕΚ 1003/2008, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΦΕΚ 1420/2007, ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΦΕΚ 1507/2006, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

ΦΕΚ 1286/2006, ΣΧΟΛΙΚΟ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΑΡΓΙΕΣ & ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΦΕΚ 1592/2004,  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ  ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 465/2003, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Πίνακες αναπληρωτών)

ΦΕΚ 64/2003, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΦΕΚ 1340/2002, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ…

 ΦΕΚ 1340/2002, Συμπλήρωση – τροποποίηση Υ.Α 17/7/2012