ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2001, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 4/2001

 

ΝΟΜΟΙ

Ν.4572/2018, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (άρθρο 19)

Ν.4559/2018, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ.79/2017 (άρθρο 23)

Ν.4553/2018, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2946/2001 (άρθρο 3 αποσπάσεις συζύγων στρατιωτικών)

Ν.4547/2018, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ άρθρο 3 – Μισθολόγιο στελεχών άρθρο 19 – Επιλογή στελεχών άρθρο 21 – Αξιολόγηση στελεχών άρθρο 37 – Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου άρθρο 47 – Ομάδες σχολείων άρθρο 48 – Ωράριο εκπαιδευτικών άρθρο 49 – Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. άρθρο 50 – Θέματα ΕΑΕ άρθρο 51 – ΙΕΠ άρθρο 53 – ΔΥΕΠ άρθρο 71 – Δυσπρόσιτα άρθρο 84 – Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών άρθρο 86 – Οργανική αποσπασμένων εξωτερικού άρθρο 94 – Παιδαγωγική επάρκεια άρθρο 111 – Καθαρισμός σχολικών κτιρίων άρθρο 115)                      

Ν.4521/2018, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (άρθρο 29 νέοι κλάδοι Π.Ε., άρθρο 32 παρ. 3 αργία Τριών Ιεραρχών, άρθρο 33 παρ. 3 δίχρονη Προσχολική Αγωγή)

Ν.4512/2018, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ (άρθρα 211, 245, 246)

Ν.4488/2017, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (άρθρα 44, 45 – Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων παιδιών)

Ν.4485/2017, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε. (άρθρο 70 άδεια αναπληρωτών για δυσίατα νοσήματα, άρθρο 90 προϋπηρεσία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)

Ν.4473/2017, ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (άρθρο 3 αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ)

Ν.4472/2017, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4387/2016 (συνδικαλιστικές άδειες άρθρο 19)

Ν.4465/2017, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (άρθρο 46)

Ν.4452/2017,  (Κεφ. Γ’ βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας, συμπλήρωση ωραρίου ΠΕ11, μείωση αριθμού μαθητών σε τάξη με διαγνώσεις, ειδικός βοηθός ΠΣ, συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, Κεφ. Δ΄ μετατάξεις ΕΔΙΠ)

Ν.4440/2016, ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (άρθρο 31 άδεια ασθενείας τέκνων, άρθρο 24 ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στον δημόσιο τομέα)

Ν.4415/2016, ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (άρθρο 16 οργανική αποσπασμένων εξωτερικού, άρθρο 35 Κατασκηνώσεις ΥΠ.Π.Ε.Θ., άρθρο 48 Ειδική Αγωγή, άρθρο 51 Οργανώσεις γονέων)

Ν.4403/2016, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( άρθρο 39 ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών συμβούλων, γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67%)

Ν.4395/2016, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΑΣΕΠ (άρθρο 3)

Ν.4387/2016, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ν.4386/2016, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρα 33, 35, 36 παραιτήσεις, οργανικές, Π.Π.Σ., συμπλήρωση ωραρίου, ΕΔΙΠ, οργανικότητα νηπιαγωγείων, εγγραφές μαθητών, στελέχη εκπαίδευσης)

Ν.4369/2016, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 35 επαναφορά στην υπηρεσία, άρθρο 59 αυτοδίκαιη απόλυση)

Ν.4368/2016, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 82 Ειδική Αγωγή – Τήματα ΄Ενταξης)

Ν.4354/2015, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (κεφάλαιο Β΄)

Ν.4351/2015, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( άρθρα 37-47 Διευθυντές Εκπαίδευσης, προϋπηρεσία αναπληρωτών – κατάργηση ποινής, μόρια μετάθεσης, άδειες εξετάσεων/επιστημονικές αναπληρωτών)

Ν.4337/2015, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ν.4336/2015, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ν.4327/2015, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Πρότυπα και Πειραματικά κεφ. Β΄, Επιλογή στελεχών κεφ. Γ΄)

Ν.4325/2015, ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ−ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Πειθαρχικό Δίκαιο Κεφάλαιο 2)

Ν.4316/2014, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (άρθρο 72 σύμφωνο συμβίωσης, αναπληρωτές, αποσπάσεις)

Ν.4310/2014, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΕΦ. ΣΤ΄ (άρθρο 97 προϋπηρεσία σε σχολεία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)

N.4283/2014, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (άρθρα 4, 5, 13 και 14)

Ν.4250/2014, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ν.4229/2014, ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 11, παρ. 2 ΑΔΥΜ, διάθεση αναπληρωτών ΕΣΠΑ)

Ν.4210/2013, ΑΔΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

Ν.4203/2013, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (άρθρο 25)

Ν.4186/2013, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (άρθρα 28, 35, 36)

Ν.4172/2013, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.4152/2013, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Παράγραφος Θ΄)

Ν.4151/2013, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (προκαταβολή σύνταξης)

Ν.4142/2013, ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Ν.4115/2013, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε, ΔΙΕΤΙΑ, ΕΔΕΑΥ, ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (άρθρο 39)

Ν.4111/2013, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4093/2012

Ν.4093/2012, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ (υποπαράγραφοι Ζ2-Ζ3)

Ν.4076/2012, ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΣΠΑ (άρθρο 10, παρ. 2 για στελέχη εκπαίδευσης)

Ν.4075/2012, ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΣΠΑ (άρθρο 58, παρ. 9 για εκπαιδευτικούς – Ειδικές γονικές άδειες άρθρα 50, 51)

Ν.4072/2012, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 329)

Ν.4071/2012, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΑ (άρθρο 7 άδειες αιρετών ΟΤΑ)

Ν.4057/2012, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

N.4038/2012, ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΙΕΤΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-11-11

Ν.4027/2011, ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

N.4024/2011, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Ν.3986/2011, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ (άρθρο 37, παρ. 5 μείωση ωραρίου & μείωση αποδοχών Δ.Υ.)

Ν.3979/2011, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (άρθρο 41 ώρες εργασίας Δ.Υ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.)

Ν.3966/2011, ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ (άρθρο 59, παρ. 17)

Ν.3879/2010, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (άρθρο 26)

N.3865/2010, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ν.3861/2010, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ν.3852/2010, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

N.3848/2010, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ν.3839/2010, ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Υ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ν.3794/2009, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (άρθρο 39)

Ν.3762/2009, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (άρθρο 41)

Ν.3699/2008, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ν.3687/2008, ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 2 εκπαιδευτική προϋπηρεσία)

Ν.3620/2007, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 4 ειδικές παθήσεις)

N.3528/2007, ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.3518/2006, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (άρθρο 73)

Ν.3471/2006, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2472/1997

Ν.3467/2006, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.3463/2006, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ν.3402/2005, ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 17)

Ν.3391/2005, ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ (άρθρο 9, παρ. 3)

Ν.3386/2005, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (άρθρο 72)

Ν.3260/2004, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε. και Δ.Ε. (Κεφ. Δ΄, άρθρο 12 Περιφερειακοί Διευθυντές, μετατάξεις)

Ν.3255/2004, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε. και Δ.Ε. (ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, άρθρο 6 προσλήψεις αναπληρωτών 60-40, μόρια αναπληρωτών)

Ν.3230/2004, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν.2690/1999 (άρθρο 11)

Ν.3194/2003, ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (άρθ. 1, παρ. 8), ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ (άρθ. 8 παρ. 1 & άρθ. 9)

Ν.3149/2003, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ (άρθρο 13)

Ν.3068/2002, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ν.3027/2002, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 6 παρ. 17 υποχρεωτική υπερωρία & παρ. 34 προϋπηρεσία αναπληρωτών, άρθρο 7 παρ. 4 πίνακας Β΄ αναπληρωτών)

N.2986/2002, OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε., ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ν.2946/2001, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Δ.Υ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (άρθρο 21)

Ν.2909/2001, ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (άρθρο 6)

Ν.2839/2000, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (άρθρο 6)

N.2817/2000, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (άρθρο 14)

Ν.2725/1999, ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (άρθρο 138)

Ν.2721/1999, ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (άρθρο 53, παρ. 2)

N.2690/1999, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ν.2685/1999, ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρα 14 & 15)

Ν.2683/1999, ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Κεφ. Β΄ Μετατάξεις Δ.Υ.)

Ν.2672/1998, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (άρθρο 14)

Ν.2621/1998, ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (άρθρο 2)

Ν.2525/1997, ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (άρθρα 3, 4)

Ν.2517/1997, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 9)

Ν.2472/1997, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ν.2447/1996, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (άρθρα 13 & 59)

Ν.2327/1995, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε. & Δ.Ε. (αναπλήρωση Σχολικών Συμβούλων-άρθρο 10, παρ. 13)

Ν.2266/1994, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 16)

Ν.2190/1994, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΣΕΠ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ)

Ν.1966/1991, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 11 σχολικές μεταβολές)

Ν.1824/1988, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 4 ενισχυτική διδασκαλία, άρθρο 5 μετατάξεις Δ.Υ.)

Ν.1599/1986, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΟΛΙΤΗ

N.1566/1985, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν.1264/1982, ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ.79/2017, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Π.Δ.111/2016, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.50/1996

Π.Δ.69/2016, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π.Δ.28/2015, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Π.Δ.28/2014, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (καταργήθηκε)

Π.Δ.152/2013, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (καταργήθηκε)

Π.Δ.169/2007, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Π.Δ.47/2006, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Π.Δ.1/2003, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Π.Δ.50/2001, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ξένη Γλώσσα άρθρο 28)

Π.Δ.201/1998, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (καταργήθηκε)

Π.Δ.200/1998, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (καταργήθηκε)

Π.Δ.39/1998, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Τροποποίηση Π.Δ.50/1996)

Π.Δ.100/1997, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.50/96, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Π.Δ.50/1996, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Π.Δ.121/1995, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Π.Δ.8/1995, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Π.Δ.462/1991, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Π.Δ.410/1988, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (αναπληρωτές – Υ.Κ., άρθρο 14)

Π.Δ.407/1980, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΦΕΚ

ΦΕΚ 5614/2018, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΦΕΚ 4940/2018, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 4424/2018, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΦΕΚ 4412/2018, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, Δ.Σ. & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΦΕΚ 4299/2018, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΦΕΚ 4217/2018, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΦΕΚ 4196/2018, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΦΕΚ 3941/2018, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΦΕΚ 3508/2018, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Σχολικά Γεύματα»

ΦΕΚ 2563/2018, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΠΟΘΗΚΩΝ

ΦΕΚ 2367/2018, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΦΕΚ 2316/2018, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.)

ΦΕΚ 2038/2018, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΦΕΚ 1921/2018, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής)

ΦΕΚ 1586/2018, ΔΗΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 1487/2018, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΦΕΚ 810/2018, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΦΕΚ 816/2018, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΦΕΚ 310/2018, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΦΕΚ 688/2018, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΦΕΚ 2985/2017, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Δ.Υ.Ε.Π.)

ΦΕΚ 2908/2017, ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΦΕΚ 1403/2017, ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ

ΦΕΚ 1239/2017, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΑΕ

ΦΕΚ 1171/2017, Β΄ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ 3391/2016, ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 & ΠΕ19/20

ΦΕΚ 3049/2016, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΦΕΚ 2670/2016, ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΦΕΚ 2646/2016, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΦΕΚ 2540/2016, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΑΕ 2016 – 2017

ΦΕΚ 2524/2016, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΦΕΚ 2131/2016, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16

ΦΕΚ 1324/2016, ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΦΕΚ 394/2016, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΕΚ 2656/2015, ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 2635/2015, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 2325/2015, ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4336/2015

ΦΕΚ 2463/2015, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΦΕΚ 2296/2015, ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΦΕΚ 1765/2015, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΦΕΚ 1730/2015, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ Ε.Α.Ε.

ΦΕΚ 1719/2015, ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16

ΦΕΚ 1251/2015, ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΦΕΚ 915/2015, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΦΕΚ 124/2015, ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΑΕΠ

ΦΕΚ 2648/2014, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Δ.Σ.

ΦΕΚ 2217/2014, ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩN ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 2123/2014, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΦΕΚ 928/2014, ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΦΕΚ 315/2014, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΕΚ 3063/2013, ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΚ 2451/2013, ΑΥΞΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑ 10%

ΦΕΚ 1915/2013, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ.

ΦΕΚ 1514/2013, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. (από μετάταξη στην Π.Ε.)

ΦΕΚ 614/2013, ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΕΚ 3240/2012, ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2012-2013

ΦΕΚ 549/2012, ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΚ 2769/2011, ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΦΕΚ 1811/2011, ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΚ 1327/2011, ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΑΕΠ

ΦΕΚ 318/2011, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΦΕΚ 1003/2008, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΦΕΚ 1420/2007, ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΦΕΚ 1507/2006, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

ΦΕΚ 1286/2006, ΣΧΟΛΙΚΟ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΑΡΓΙΕΣ & ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΦΕΚ 1592/2004,  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ  ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ 465/2003, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Πίνακες αναπληρωτών)

ΦΕΚ 64/2003, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΦΕΚ 1340/2002, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ…

 ΦΕΚ 1340/2002, Συμπλήρωση – τροποποίηση Υ.Α 17/7/2012