ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα

ΤΗΛ. : 210 32 36 547, 210 32 45 375, 210 32 21 316

FAX : 210 32 21 314

e-mail: secretariat@doe.gr

 

Πρόεδρος

:

Κικινής Θανάσης

κιν.: 6974114103 τηλ.: 2103312793 fax: 2103246928

Αντιπρόεδρος    :

Τρούλης Γιώργος

κιν.: 6981636188 τηλ.: 2103312794

Γενικός Γραμματέας

:

Πετράκης Σταύρος

κιν.: 6973832828 τηλ.: 2103312791

Ταμίας,Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων :

Ανδρουλάκης Μάνος

κιν.: 6972679767 τηλ.: 2103219653

Οργανωτικός Γραμματέας  :

Γκούμας Θανάσης

κιν.: 6974489580 τηλ.: 2103242171

Ειδικός Γραμματέας :

Καπράνας Ζήσης

κιν.: 6976437186 τηλ.: 2103312795

Υπεύθυνη Εκδόσεων, Υπεύθυνη Υλικού & Βιβλιοθήκης  :

Βενετοπούλου Γιώτα

κιν.: 6944962592 τηλ: 2103255576

 Μέλη :

Αναγνωσταράς Γιάννης

κιν.6970881702 τηλ.: 2103228891

Σταυροπούλου Μάγια

κιν.: 6977533041 τηλ.: 2103242144

Ζορμπάς Αχιλλέας

κιν.: 6981649353 τηλ.: 2103313717 fax: 2103245836

Μαρίνης Σπύρος

κιν.: 6972699983 τηλ.: 210 3233662