ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα

ΤΗΛ. : 210 32 36 547 , 210 32 45 375 , 210 32 21 316

FAX : 210 32 21 314

e-mail: secretariat@doe.gr

 

Πρόεδρος

:

Κικινής Θανάσης

κιν.6974114103

τηλ.2103312793

Fax: 2103246928

Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνος Εκδόσεων

Πετράκης Σταύρος

κιν.6973832828

τηλ:2103312791

Γενικός Γραμματέας

:

Γκούμας Θανάσης

κιν.6974489580

2103242171

Ταμίας- Ειδικός Γραμματέας- Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων

:

Ανδρουλάκης Μάνος

κιν.6972679767

τηλ: 2103255576

Οργανωτικός Γραμματέας – Υπεύθυνος Υλικού & Βιβλιοθήκης 

:

Οικονόμου Τριαντάφυλλος

κιν. 6973425944

τηλ: 2103219653

Μέλη

:

Τσαγκαράτου Αιμιλία

κιν.6975308409

τηλ: 2103242144

Μέλη :

Καλλώνης Σταύρος

κιν.6974750410

τηλ: 2103228891

 

:

Δριμάλα Θεοδώρα

κιν.6983117770

τηλ:2103313717

Fax: 2103245836

 

 

:

Μαρίνης Σπύρος

κιν.6972699983

τηλ : 210 3233662

 

 

:

:

Καλόγηρος Νίκος

κιν. 698011047

τηλ: 2103312794

 

Τρούλης Γιώργος

κιν. 6981636188

τηλ: 2103312795