ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ανδρ. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 210 – 34.42.505, 210 -34.42.506, 210 – 34.42.508, 210 – 34.42.520

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:        210 – 34.43.625

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:      210 – 34.43.626

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ:      210 – 34.43.555

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞ.     210 – 34.43.635

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ:       210 – 34.43.166

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ:       210 – 60.14.227

 

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔ/ΛΕΙΟ:       210 -72.26.890,  210 – 72.44.213

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙKO ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.:      210 – 36.88.197

1ο  Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ:       210 – 99.21.617

2ο  Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ:       210 – 68.92.177

3ο  Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ:       210 – 57.72.666

Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ:           210 – 41.11.114

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.    Λέκκα 23-25,  213 – 16.16.900

Γ.Σ.Ε.Ε.,        Πατησίων 69 & Αινιάνος 2,    210 – 82.02.100

Ο.Λ.Μ.Ε.,       Ερµού & Κορνάρου 2,    210 – 32.36.544

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.,      Χαλκοκονδύλη 13,      210 – 52.38.148

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ,  Όθωνοs 10,       210 – 32.34.856

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Σταδίου 31,    210 – 32.70.500

Μ.Τ.Π.Υ.,       Λυκούργου 12,     213 – 15.00.244

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ,  Ακαδημίας 40, 213 – 21.16.100 & 210 – 36.94.100

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, Πεσμαζόγλου 2-6, 210 – 37.04.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ, Τσόχα 15-17,   210 – 64.50.259

Κ.Υ.Σ.Π.Ε,   210 – 34.42.303

Α’ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Δώρου 9, Αθήνα,  210 52.43.008

Β’ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Μεσογείων 448, Αγ. Παρασκευή, 210 60.80.303

Γ΄ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Μάκρης 3, Αιγάλεω,  210 54.47.967

Δ΄ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Καλαμακίου 97,  Άλιµος,  210 99.19.013

Δ/ΝΣΗ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περσεφόνης 19, Ελευσίνα,  210 55.61.415

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. Λαυρίου150,  Γέρακας, 210 60.47.402

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Καραολή & Δημητρίου 50, 210 41.13.725