ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ, Ν. ΚΟΣΜΟΥ, ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ

        «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

Ζωοδόχου Πηγής & Καβάλας, Δάφνη ΤΚ 17234

                                                             mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com

 

Πρόεδρος: Τάκης Ρουμπής – 6977 393115, takisroumpis@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος: Μπάμπης Σακαλίδης – 6972 942495, harsakadim@hotmail.com

Γεν. Γραμματέας: Ελισάβετ Σπυριδάκη –  6937 295906, elisavetsp@gmail.com

Ταμίας & Ειδ. Γραμματέας: Αγγελική Γερασάκη – 6932 252107, aggela_7@otenet.gr

Μέλος: Κώστας Κόλλιας – 6979 837444, freewilly1978@hotmail.com

Μέλος: Μίνα Ακτύπη – 6978 902071, aktipias@yahoo.gr

Μέλος: Γιώργος Γεωργιόπουλος – 6948 519294, geogeor2@gmail.com

 

Υπεύθυνοι ενημέρωσης σχολικών μονάδων συλλόγου:

 

Τάκης Ρουμπής – Δημοτικά: 92ο, 94ο & 96ο  Αθηνών

Νηπιαγωγεία: 43ο, 59ο, 72ο, 78ο, 112ο & 135ο  Αθηνών

Μπάμπης Σακαλίδης – Δημοτικά: 89ο, 93ο Αθηνών & 6ο Δάφνης

Νηπιαγωγεία: 45ο, 70ο, 73ο, 86ο Αθηνών, 4ο & 6ο Δάφνης

Ελισάβετ Σπυριδάκη – Δημοτικά: 2ο, 4ο, 8ο & 9ο Δάφνης

Νηπιαγωγεία: 1ο, 3ο & 7ο Δάφνης

 Αγγελική Γερασάκη – Δημοτικά: 1ο & 7ο Δάφνης

Νηπιαγωγεία: 2ο & 5ο Δάφνης

Κώστας Κόλλιας – Δημοτικά: 100ο, 103ο, 117ο Αθηνών, 5ο Δάφνης & Κυανούς Σταυρός

  Νηπιαγωγεία: 56ο, 128ο Αθηνών & Κυανούς Σταυρός

Μίνα Ακτύπη – Δημοτικά: 1ο, 2ο, 3ο & 4ο Υμηττού

Νηπιαγωγεία: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο Υμηττού

Γιώργος Γεωργιόπουλος – Δημοτικά: 90ο, 91ο & 123ο Αθηνών

Νηπιαγωγεία: 44ο, 68ο, 88ο & 114ο Αθηνών