Ν.4210/2013, ΑΔΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

Ν.4203/2013, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (άρθρο 25)

Ν.4186/2013, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (άρθρα 28, 35, 36)

Ν.4172/2013, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.4152/2013, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Παράγραφος Θ΄)

Ν.4151/2013, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (προκαταβολή σύνταξης)

Ν.4142/2013, ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Ν.4115/2013, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΕΤΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (άρθρο 39)

Ν.4093/2012, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ-ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ (υποπαράγραφοι Ζ2-Ζ3)

Ν.4057/2012, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

N.4038/2012, ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΙΕΤΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-11-11

N.4024/2011, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Ν.3966/2011, ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ (άρθρο 59, παρ. 17)

N.3865/2010, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ν.3852/2010, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

N.3848/2010, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ν.3839/2010, ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Υ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ν.3699/2008, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

N.3528/2007, ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.3467/2006, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.3463/2006, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

N.2986/2002, OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ν.2839/2000, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (άρθρο 6)

N.2817/2000, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 14)

N.2690/1999, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ν.2672/1998, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (άρθρο 14)

Ν.2517/1997, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 9)

Ν.2266/1994, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 16)

Ν.2190/1994, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΣΕΠ)

Ν.1566/1985, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν.1264/1982, ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ