ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

43o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΦΩΤΟΜΑΡΑ 60, 117 45 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 92 18 784, E-ΜΑΙL: mail@43nip-athin.att.sch.gr

 

44o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 163, 116 32 – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210 75 18 390, E-ΜΑΙL: mail@44nip-athin.att.sch.gr

 

45o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΥΘΕΟΥ & ΑΓΚΥΛΗΣ, 117 43 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 92 20 158, E-ΜΑΙL: mail@45nip-athin.att.sch.gr

 

56o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 70, 117 45 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 90 11 286 E-ΜΑΙL: mail@56nip-athin.att.sch.gr

 

59o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 55, 117 45 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 90 22 546, E-ΜΑΙL: mail@59nip-athin.att.sch.gr

 

68o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ 6,11631 – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210 75 63 876, E-ΜΑΙL: mail@68nip-athin.att.sch.gr

 

70o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΡΟΤΩΝΟΣ 4, 116 36 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 90 12 177, E-ΜΑΙL: mail@70nip-athin.att.sch.gr

 

72o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΚΑΤΑΙΟΥ 80, 117 43 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 90 23 288, E-ΜΑΙL: mail@72nip-athin.att.sch.gr

 

73o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΥΘΕΟΥ & ΑΓΚΥΛΗΣ, 117 43 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 92 20 158, E-ΜΑΙL: mail@73nip-athin.att.sch.gr

 

78o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΚΑΤΑΙΟΥ 80, 117 43 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 90 23 685, E-ΜΑΙL: mail@78nip-athin.att.sch.gr

 

86o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΚΡΟΤΩΝΟΣ 4, 116 36 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 90 24 200, E-ΜΑΙL: mail@86nip-athin.att.sch.gr

 

88o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ & ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ, 11631 – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210 70 15 921, E-ΜΑΙL: mail@88nip-athin.att.sch.gr

 

112o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗ ΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 55, 117 45 Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 90 22 242, E-ΜΑΙL: mail@112nip-athin.att.sch.gr

 

114o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 163, 116 32 – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210 75 18 390, E-ΜΑΙL: mail@114nip-athin.att.sch.gr

 

128o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ 17, 117 45 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 93 27 081, E-ΜΑΙL: mail@128nip-athin.att.sch.gr

 

135o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΦΩΤΟΜΑΡΑ 60, 117 45 – Ν. ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 92 11 919, E-ΜΑΙL: mail@135nip-athin.att.sch.gr

 

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΤΗΛ.: 210 9358042, E-ΜΑΙL: mail@dim-kyan-stavr-n-kosmos.att.sch.gr

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 19, 172 34 – ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ.: 210 90 27 957, E-ΜΑΙL: mail@1nip-dafnis.att.sch.gr

 

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΛΓΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, 172 36 – ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ.: 210 97 16 300, E-ΜΑΙL: mail@2nip-dafnis.att.sch.gr

 

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΛΚΙΝΟΟΥ, 172 35 – ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ.: 210 97 19 543, E-ΜΑΙL: mail@3nip-dafnis.att.sch.gr

 

4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 21, 172 34 – ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ.: 210 97 01 818, E-ΜΑΙL: mail@4nip-dafnis.att.sch.gr

 

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΗΛΟΥ 1, 172 35 – ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ.: 210 97 10 300, 210 97 10 124, E-ΜΑΙL: mail@5nip-dafnis.att.sch.gr

 

6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΧΙΟΥ 45, 172 37 – ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ.: 210 97 68 568, E-ΜΑΙL: mail@6nip-dafnis.att.sch.gr

 

7o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 60, 172 34 – ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ.: 210 97 19 661, E-ΜΑΙL: mail@7nip-dafnis.att.sch.gr

 

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ:ΠΡΟΥΣΗΣ 1, 17236 – ΥΜΗΤΤΟΣ
ΤΗΛ.: 210 97 52 884, E-ΜΑΙL: mail@1nip-ymitt.att.sch.gr

 

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 2-4, 172 37 – ΥΜΗΤΤΟΣ
ΤΗΛ.: 210 76 29 480, E-ΜΑΙL: mail@2nip-ymitt.att.sch.gr

 

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 54, 172 37 – ΥΜΗΤΤΟΣ
ΤΗΛ.: 210 76 23 444, E-MAIL: mail@3nip-ymitt.att.sch.gr

 

4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 27, 172 36 – ΥΜΗΤΤΟΣ
ΤΗΛ.: 210 97 39 100, E-ΜΑΙL: mail@4nip-ymitt.att.sch.gr

 

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 86 ΚΑΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, 172 37 – ΥΜΗΤΤΟΣ
ΤΗΛ.: 210 76 25 435, mail@5nip-ymitt.att.sch.gr